Familieopvolging

Je bent eruit! Je gaat me pensioen. Je hebt een eigen bedrijf en bent nu aan het nadenken wat je wilt doen. Het bedrijf verkopen of overdragen aan je zoon. Na een tijdje goed nagedacht te hebben en het met andere besproken te hebben, kies je uiteindelijk voor familieopvolging, je zoon gaat het bedrijf opvolgen.

Een hoop vragen

Maar hoe pak je zoiets aan? Kan je gewoon beide een handtekening zetten onder een papiertje en klaar of komt er wel meer bij kijken? En waar moet je allemaal op letten bij een bedrijfsoverdracht? Gaat het geld kosten? Hoe zit het met personeel? Hoe zit het met de belasting? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen?

En weet je zeker dat je zoon een geschikte opvolger is? Je wil graag het bedrijf aan hem overdragen, maar kan hij het wel? En wil hij het wel? Heeft hij niet hele andere plannen voor zijn toekomst.

Een hele hoop vragen dus en lang niet op alle vragen kan je zelf antwoord geven. Bij een bedrijfsoverdracht kan het slim zijn om een bedrijf in te schakelen die jou er bij helpt. Die al je vragen kan beantwoorden en die zorgt dat alles goed zal verlopen. En die ervoor zorgt dat jij straks met een goed gevoel kan gaan genieten van je welverdiende pensioen.

Centrum voor Bedrijfsopvolging

Familieopvolging is een van de expertises van Het Centrum voor Bedrijfsopvolging. Zij weten precies waar op gelet moet worden, welke afspraken er gemaakt moeten worden en kunnen ervoor zorgen dat de bedrijfsoverdracht goed en soepel verloopt.

visual

Ook voor andere soorten bedrijfsoverdrachten en het verkopen van een bedrijf kun je terecht bij Centrum voor Bedrijfsopvolging. Zij hebben verschillende adviseurs die allemaal open en transparant zijn, over veel kennis en kunde beschikken en die ervaring hebben en betrokken zijn.
Centrum voor Bedrijfsopvolging biedt een totaalaanpak.

Mediation

Mediation kan een goede manier zijn om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Maar kan het ook worden opgelegd, afgedwonen of verplicht gesteld? En een mediationclausule opnemen in een contract, verstandig of niet?

We hebben een voorbeeldcase met twee vennoten die veel van elkaar verschillen in inzicht en uit elkaar gaan. Er is een mediationbepaling in het vennootschapscontract van hun v.o.f. opgenomen. Wat betreft de financiële afwikkeling komen ze er niet uit. De ene vennoot vordert een betaling van een zeker bedrag bij de ander na dagvaarding voor de rechter. In zijn verweer geeft de andere vennoot aan dat de rechter niet bevoegd is kennis van de zaak te nemen de partijen hebben namelijk in het contract afgesproken bij een geschil eerst een mediator in te zullen schakelen. Dat is er nog niet van gekomen. Zal de rechter hierin meegaan en hun naar een mediator verwijzen?

In de loop der jaren zijn er vele uitspraken gedaan die allemaal leiden tot de conclusie leiden dat mediation niet kan worden afgedwongen. Een gang naar de rechter kan met een mediationclausule dus niet worden voorkomen. Wel geeft het aan dat partijen zich voornemen om eerst via mediation het geschil op te lossen voordat ze naar de rechter stappen. Dit op basis van vrijwilligheid.

Moet u mediation dan niet opnemen in een contract? Zeker niet, mediation is wel degelijk het overwegen waard om in een contract op te nemen. Hiermee geeft u beiden aan dat u geschillen het liefst onderling oplost. Wanneer u een geschil op kunt lossen via een mediator zal dit over het algemeen minder tijd kosten en minder kostbaar zijn dan het starten van een procedure. De uitkomst is bovendien acceptabel voor beide partijen.

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, een contract of algemene voorwaarden wilt laten opstellen met een mediationclausule, bekijk dan eens de website van Schoebroek advocaten in Deventer: www.schoebroek.nl

Bedrijfsoverdracht

Bent u ondernemer? Dan krijgt u wellicht eens te maken met bedrijfsopvolging. Maar hoe regelt u dit eigenlijk? Het Centrum voor Bedrijfsopvolging BV kan u daarbij helpen. De adviseurs van het CvB adviseren, coachen en begeleiden u graag in het onoverzichtelijke en vaak emotionele traject van bedrijfsopvolging. Het CvB levert totaaladvies bij familieopvolging en alle andere vormen van bedrijfsoverdracht binnen het MKB zoals (strategische) overnames, management buy-outs, management buy-ins, samenwerkingsverbanden en ook bedrijfssplitsingen.

bedrijfsoverdracht

Vanuit de twee kantoren in Maartensdijk en Zwolle werken de adviseurs die zich aan het CvB hebben verbonden door het hele land. De adviseurs zijn volstrekt ongebonden, werken vanuit het belang van de opdrachtgever: objectief, zonder eigenbelang, pragmatisch en concreet. Bovendien spreken zij de taal van de ondernemer. Opdrachten worden bijna altijd in 2-tallen uitgevoerd wat een multidisciplinaire aanpak en contiunïteit waarborgt.

Het CvB staat voor open en eerlijk goed werk leveren. Het bewijs daarvan is het lidmaatschap bij de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht bemiddelaars (BOBB) en het onderschrijven van hun gedragscode.

Bedrijf Aankopen
Familieopvolging
Financiering
Bedrijf Verkopen
Over Ons
Contact

Leene Schoenen Ermelo

Leene schoenen & tassen bestaat al sinds 1892!.
Het team is trots op het vak en op de eigen winkel. Ze nemen altijd tijd voor hun klanten, om ze zo goed mogelijk te begeleiden bij de aanschaf van  schoenen en tassen.
U wordt geholpen door de medewerkers en wij hebben volledige aandacht voor uw vragen en wensen. Iedereen van het team heeft veel ervaring en zijn deskundig op het gebied van pasvorm, draagcomfort en steun en zij weten natuurlijk alles over de laatste modetrends.
Onderscheidend in onze collectie, deskundigheid en vakmanschap.

damesschoenen herenschoenen leene ermelo

Mediatraining, de beste voorbereiding!

Wanneer je regelmatig een interview moet geven weet je dat je van sommige journalisten lastige vragen kunt verwachten. Ze zijn getraind in het ondervragen van personen en weten vaak de zinnen uit je te krijgen die je liever niet had willen uitspreken. Hoe kan dit? Terwijl je je nog zo had voorgenomen je niet te laten verleiden floept het er toch uit. Als klap op de vuurpijl maakt de journalist ook nog eens een eigen versie van het verhaal dat jij vertelde. Om je door het slijk te halen? Of kwam je op dat moment echt zo over? Niet alleen kunnen journalisten een training volgen in het ondervragen van personen. De personen die ondervraagd worden kunnen ook getraind worden in de omgang met die journalisten: mediatraining.

mediatraining

Mediatraining als oplossing
Tijdens mediatraining wordt de deelnemers geleerd om op een correcte manier met de pers om te gaan. In élke situatie. Niet door de lastige vragen te beantwoorden met ‘geen commentaar’, maar door er te staan en de media op de juiste wijze te woord te staan. Door bij iedere vraag een goede afweging te maken van kansen en risico’s en door juist om te gaan met vragen van beschuldigende en vooringenomen aard.

Waar volg je een mediatraining?

Een goede mediatraining kun je volgen bij Interviewconsult. De zeer ervaren trainer is erg enthousiast over zijn vak. Hij is een expert in beide kanten van het vraaggesprek en weet hierdoor journalisten en woordvoerders goed voor te bereiden op interviews. Trainingen die worden aangeboden zijn altijd op maat voor de organisatie, woordvoerder(s) en actualiteiten en zijn hierdoor altijd relevant. Van beginner tot expert kunnen de trainingen volgen door de respectvolle en scherpe werkwijze. Na de training ontvangt iedere deelnemer een rapportage op maat met tips uit de training die verder worden toegelicht.

Wil je meer weten over deze mediatraining, neem dan eens een kijkje op de website:

http://interviewconsult.nl/content/mediatraining

Erven en nalaten, overlijden, de erfenis en ruzie daarover

Bij het overlijden van een geliefde of familielid, heb je veel werk te doen. De zaken rondom de erfenis moeten geregeld worden bijvoorbeeld. Om dit te kunnen doen, heb je vaak een verklaring van erfrecht nodig. Daarvoor moet je naar de notaris. Naast het verwerken van de emoties moet er dus veel geregeld worden voor het afwikkelen van de erfenis.

Een erfenis is van alle erfgenamen samen. Alle erfgenamen moeten dus ook samen alle beslissingen nemen. En samen betekent hier absoluut niet hetzelfde als: de meerderheid heeft gelijk. Alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als één van de erfgenamen het bijvoorbeeld niet eens is met de manier waarop de spullen verdeeld worden, dan kunnen de spullen niet verdeeld worden. Als je samen niet tot een oplossing kunt komen, kun je de hulp van een nalatenschapsafwikkelaar inschakelen. Hij kan met de erfgenamen op zoek gaan naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

In de meeste gevallen machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen. De rechten van de erfgenamen worden door de volmacht overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. Heel vaak is deze gevolmachtigde niet deskundig of ervaren. Dat kan voor problemen zorgen. Soms is mediation nodig om deze problemen op te lossen. Centrum advocaten kan u hiermee verder helpen. Het is verstandig om (als u verwacht dat er problemen kunnen ontstaan) al vroegtijdig contactop te nemen.

Neem een kijkje op onze website
http://www.centrumadvocaten.nl/erven-en-nalaten-overlijden-de-erfenis-en-ruzie-daarover

Centrumadvocaten helpt werkgevers en werknemers in arbeidsrecht

Centrumadvocaten helpt werkgevers en werknemers in geval van arbeidsrecht.

Tussen de werkgever en werknemer kunnen er geschillen ontstaan. Door middel van een arbeidsovereenkomst/contract verbindt je je onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. Het arbeidsrecht valt uiteen in het collectief en individueel arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

U als werknemer:
Bent u als werknemer bijvoorbeeld ontslagen en u bent het daar niet mee eens? Is u een beëindigingsovereenkomst aangeboden en wilt u deze laten beoordelen? Met het oog op eventuele WW-of Ziektewetrechten is dit doorgaans aan te bevelen.
Ontvangt u te weinig salaris of betaalt uw werkgever (tijdens ziekte) het salaris niet? Heeft de werkgever geen aanzegtermijn in acht genomen? Heeft u een concurrentiebeding getekend en vloeien hier problemen uit voort? Met dit soort vragen kunt u bij ons terecht, en kijken wij met u mee in deze arbeidsrechtelijke geschillen.

U als Werkgever:
Misschien wilt u uw werknemer ontslaan wegens disfuncioneren? Is er binnen uw bedrijf een reorganisatie gaande? Hoe verloopt de re-integratie van een zieke werknemer? Mogelijk loopt u tegen meer van dit soort vragen aan. Als particulier en als ondernemer kunt u bij ons terecht voor al uw arbeidsrechtelijke vragen.

Het is raadzaam om vanaf het begin juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, andere negatieve aspecten of extra kosten, voorkomen.

Neem een kijkje op onze website:
http://www.centrumadvocaten.nl/arbeidsrecht

Centrum Advocaten biedt u juridische ondersteuning!

In 2011 is Centrum Advocaten opgericht door Carolien Peper, Tony van den Berg en Renate Schepers. Allen hebben zij gespecialiseerde opleidingen gevolgd, zodat zij u professioneel kunnen helpen in juridische rechtszaken. Arbeidsrecht,  Personen- en familierecht, Sociaal zekerheids-recht en Mediation MKB/ondernemers zijn sterke punten. Typerende eigenschappen binnen Centrum Advocaten zijn een heldere communicatie en prettige benaderbaarheid. Dit draagt bij aan het doen slagen van uw zaak.

Bij zaken rondom Arbeidsrecht kan Centrum Advocaten u adviseren en bijstaan in procedures als loon, werktijden, vakantiedagen, overwerk en ziekte.

Ondernemers dienen brede juridische kennis te hebben om geen onverantwoorde risico’s te lopen. Centrum Advocaten kan uw helpen in het geven van advies rondom Ondernemersrecht.

Bent u arbeidsongeschikt, werkloos of moet u beroep doen op een bijstandsuitkering? Centrum Advocaten kan u helpen met het maken van bezwaar als dergelijke uitkering niet worden toegekend of ingetrokken. Dit is het Sociaal Zekerheidsrecht.

Centrum Advocaten adviseert u in zaken als echtscheiding, omgangsregelingen, kinderalimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en nog veel meer als het gaat om Personen- en familierecht.

Een echte aanbeveling is de website: www.centrumadvocaten.nl
Hier kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft om uw zaak tot een goed einde te brengen.

Kledingadvies

Persoonlijk, praktisch én betaalbaar Kledingadvies. Sinds kort kan dat bij Mooi! Kledingadvies in Apeldoorn. Mooi! Kledingadvies geeft passend advies over kleur en stijl in jouw kleding. Wat past het beste bij jouw lichaamsvormen en wat zijn de kleuren die je laten stralen? Het belangrijkste is dat je je zelfverzekerd gaat voelen en dat je dit ook gaat uitstralen! Tevreden zijn met jezelf, dat is waar het om draait. Mooi! Kledingadvies haalt het beste in jou naar boven!

Kennismaken met Mooi! Kledingadvies? Dat kan! Bekijk de website voor meer informatie. Lees wat Kledingadvies, Stijladvies en/of Kleuradvies voor jou kan betekenen.

Kledingadvies

 

TIP: Mooi! Kledingadvies is er ook voor vrijgezellenfeestjes of vriendinnengroepen!

Horloges heren

Eind april, dan is het weer zover.. Mijn vader is bijna jarig. Te laat denk ik eraan om een cadeau te kopen en ik heb geen tijd meer om naar de stad te gaan. Gelukkig kunnen we tegenwoordig online shoppen, wat ook deze keer weer een ideale uitkomst biedt! M’n vader wilde graag een herenhorloge cadeau. Op de website van horloges heren staan enorm veel mooie en bijzondere horloges van bekende merken. Hier heb ik dan ook het heren horloge besteld. Het was ook geen probleem dat ik op het laatste moment een horloge ging bestellen, want: voor 16 uur besteld is dezelfde dag nog verzonden. Het aanbod is groot en je kan kiezen uit bekende merken waaronder Guess, Vostok Europe, Timex, Timberland en nog veel meer. Ik en mijn vader zijn allebei erg blij met het resultaat: een Timex horloge met een snelle levertijd!

horloges heren

Als je ook op zoekt ben naar een herenhorloge raad ik je de website van Horloges Heren zeker aan! Veel plezier en succes!