Wat en voor wie is Arbeidsrecht van toepassing?

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht is een onderdeel van het sociale recht. Het gaat gaat over de verhouding van werkgever en werknemer. Van een dergelijke relatie is sprake wanneer er een arbeidsovereenkomst is ‘verbonden’. Een werknemer verbindt zich aan een werkgever doormiddel van een arbeidsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Bij ondertekening geeft de werknemer akkoord om on het het gezag van de werkgever te werken. Natuurlijk in ruil voor loon.

Waarom en voor wie is arbeidsrecht?

Dit recht is ervoor bedoeld om de werknemer te beschermen tegenover de dominante positie van de werkgever. Zo moet de werkgever zich houden aan de arbeidsovereenkomst waarin rechten en plichten zijn overeengekomen. Zo is hij verplicht het minimumloon te betalen en mag hij zijn werknemer het recht op vakantie niet ontnemen. Het arbeidsrecht is erg belangrijk bij het beeindigen van een overeenkomst. Er zijn veel wetten omtrent ontslag krijgen of ontslag nemen. Het arbeidsrecht is ervoor bedoelt om geen welles/nietes spel te krijgen tussen werkgever en werknemer.

Schoebroek advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft al veel zaken geleid op het gebied van arbeidsrecht. Het kan erg vervelend zijn wanneer je ontslag krijgt en dat leidt dat een vreemde verstandshouding met je werkgever. Dit kan natuurlijk ook andersom zijn. Schoebroek kan u adviseren en zonodig helpen in het strafrechtelijk proces.

https://schoebroek.nl/arbeidsrecht-werkgever