Wie krijgt het ouderlijkgezag bij overlijden?

Tegenwoordig kunnen ouders zelf bij de rechtbank laten registreren wie de voogd van hun kind wordt bij een overlijden. Het is niet noodzakelijk om dat via een notariele akte vast te leggen, het kan namelijk gewoon via een formulier.

Maar wat nou als ouders niets hebben vastgelegd en toch komen te overlijden wanneer hun kinderen nog niet volwassen zijn? De recht bepaalt wie het gezag krijgt over het kind in het geval waarbij beide ouders overlijden OF een van de ouders gezag heeft over het kind. De andere ouder, die geen gezag heeft, krijgt de voorkeurspositie om de rol als voogd van het kind op zich te nemen. De ouder zonder gezag heeft een jaar te tijd om het verzoek in te dienen, daarna vervalt zijn of haar voorkeurspositie.

De ouder die het gezag heeft over het kind kan ook via een notaris een testament op laten stellen waarin hij of zij een voogd aanwijst. De rechter zal aan de hand van het testament beslissen of de andere ouder, of voogd, het gezag krijgt over het kind.

Schoebroek advocaten is gespecialiseerd in Gezag en omgang met kinderen, en adviseert u en kan u bijstaan in de situatie waarbij u te maken heeft met een overlijden en ouderschap.