Scheiden, en dan..?

Als u gaat scheiden bevindt u zich natuurlijk een erg vervelende situatie. Het kan als een fijne ondersteuning werken als u juridische adviezen hierin krijgt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Een huwelijk kan enkel worden ontbonden door een rechter.
U kunt via verschillende wegen het scheidingsproces doorlopen.

De eerste optie is een mediator. Dit is een manier om de gevolgen van een scheiding goed te regelen, doordat partners zich verdiepen in elkaars verhaal kan er soms toch een compromis ontstaan. Er bestaat ook een risico dat levenspartners er niet uitkomen samen. Kies dus heel zorgvuldig een mediator uit die verstand heeft van zaken.  U kunt mensen die opgeleid zijn tot mediator vinden in het Mediators Federatie Kwaliteitsregister.

De tweede optie is dat er gezamenlijk een advocaat in de armen wordt genomen. Hier wordt er minder diep ingegaan op emotie en de focus ligt op het juridische/zakelijke aspect. Een advocaat maakt de juridische gevolgen inzichtelijk voor het gehele gezin en er worden afspraken vastgelegd. Samen wordt een ouderschapsplan opgesteld.

Een andere optie is dat ieder apart van elkaar een advocaat inhuurt. De advocaat zal strijden voor de belangen van zijn cliënt. Dit is voornamelijk aan te raden wanneer er écht geen overleg mogelijk is tussen beide partijen.

Juridisch advies nodig wanneer het aankomt op scheiden? Of bent u op zoek naar een van bovenstaande partijen?

Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met Antonia advocaten.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid, een situatie die u liever voorkomt. Maar als u dan tóch onoverhoopt in deze situatie belandt, is het fijn als u hier in zekere mate hulp bij krijgt.

In onderstaand artikel vindt u enige informatie over arbeidsongeschiktheid.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?
Allereerst analyseert een medisch adviseur de situatie en krijgt daarbij hulp van een medisch specialist. Zodoende beoordeelt hij wat er aan de hand is en tot welke beperkingen dit leidt.

Een arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens of u in staat bent om uw huidige werk uit te voeren of dat een alternatief passend is

Heb ik recht op een uitkering?
Bij langdurige ziekte heeft u de eerste 2 jaar recht op een uitkering; u ontvangt minimaal 70% van het salaris. Na 2 jaar verandert dit, mogelijk heeft u dan recht op een WIA-uitkering (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Het is belangrijk om u goed te laten  te laten adviseren wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Voor advies kunt u altijd contact opnemen met Schoebroek advocaten , te Deventer
.