Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid, een situatie die u liever voorkomt. Maar als u dan tóch onoverhoopt in deze situatie belandt, is het fijn als u hier in zekere mate hulp bij krijgt.

In onderstaand artikel vindt u enige informatie over arbeidsongeschiktheid.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?
Allereerst analyseert een medisch adviseur de situatie en krijgt daarbij hulp van een medisch specialist. Zodoende beoordeelt hij wat er aan de hand is en tot welke beperkingen dit leidt.

Een arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens of u in staat bent om uw huidige werk uit te voeren of dat een alternatief passend is

Heb ik recht op een uitkering?
Bij langdurige ziekte heeft u de eerste 2 jaar recht op een uitkering; u ontvangt minimaal 70% van het salaris. Na 2 jaar verandert dit, mogelijk heeft u dan recht op een WIA-uitkering (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Het is belangrijk om u goed te laten  te laten adviseren wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Voor advies kunt u altijd contact opnemen met Schoebroek advocaten , te Deventer
.