Partneralimentatie; hoe werkt het?

Wanneer u na de echtscheiding niet voldoende inkomen heeft om uzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien, heeft u recht op partneralimentatie. Bij de beschikking betreffende een echtscheiding, kan de rechter, wanneer u over onvoldoende inkomsten beschikt, ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen. 

Hier bestaat de gedachte dat partners elkaar zowel tijdens als na het huwelijk elkaar horen te steunen.

Om de hoogte hiervan te bepalen, wordt eerst gekeken naar de levensbehoefte van de (ex-) partner. Wat zou het meest ideale budget zijn om aan de benodigde levensbehoefte te voldoen? De behoefte wordt dus vastgesteld.

Daarnaast wordt de draagkracht van de levenspartner bekeken, in hoeverre kan hij/zij dit betalen?

Schoebroek advocaten denkt hierbij met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op!