Wat te doen als uw werkgever dreigt met ontslag?

Als werknemer heeft u te maken met de arbeidsovereenkomst die u aangaat met uw werkgever en met het CAO.

Als uw werkgever dreigt met ontlsag is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.
Samen met een advocaat kunt u inzicht vergaren hoe sterk u er juridisch voorstaat. Daarnaast kan een advocaat voor uw belangen opkomen, bijvoobeeld bij onderhandelingen in financiële zicht.

Hoe sterk u er juridisch voorstaat kan afhankelijk zijn van de voorwaarden in uw contract. Bij een arbeidscontract voor een onbepaalde tijd heeft u bijvoorbeeld meer rechtsbescherming dan bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Een werkgever mag u alleen ontslaan als hij daar een geldige reden voor heeft.
Mocht u van mening verschillen met uw werkgever, dan is het is prettig als u iemand heeft die u goed adviseert.

Schoebroek advocaten kan u adviseren en bijstaan in zulke ontslagprocedures.