Ongewenst gedrag op de werkvloer?

Van Overbeek De Meyer Advocaten en Mediators in Deventer zijn gespecialiseerd in confictbemiddeling.

Dit kan bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag op de werkvloer, denk aan:
* Seksuele intimidatie
* Pesten
* Agressie en geweld
* Bedreiging
* Discriminatie
* Veiligheid

Seksuele intimidatie
Dit kan gevolgen hebben op de toestand van de medewerker. Vooral in negatieve zin. Dit kunnen klachten zijn als angst, stress, slapeloosheid, en concentratieproblemen. Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Pesten
Onder pesten wordt ook wel een vorm van geweld verstaan waarbij er op een psychische, fysieke of seksuele wijze geweld wordt gepleegd. De persoon wordt minstens 1x per week voor een halfjaar lastig gevallen.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Agressie en geweld
Onder agressie worden fysieke of mentale agressie verstaan.
Fysiek kan zijn: bedreiging, schoppen of slaan, of aanvallen.
Mentaal kan treiteren of pesten zijn.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Bedreiging
In de meeste gevallen is bedreiging het dreigen met fysiek geweld of de dood tegen een persoon, zijn vrienden en familie of eigendommen. Bedreigingen kunnen op verschillende manieren worden geuit.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Discriminatie
 Bij discriminatie wordt onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Veiligheid
Het is erg belangrijk dat een medewerker zich veilig voelt op de werkvloer. Indien dit niet het geval is kan dit negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van de medewerker. Denk hierbij aan slapeloosheid, concentratieproblemen, angst, agressie en stress.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Hulp nodig bij conflictbemiddeling?
Onze mediators helpen: Van Overbeek De Meyer Mediation