Wat gebeurd er met de nalatenschap van mijn partner?

Woon je samen of ben je getrouwd? Waneer je te maken krijgt met een erfenis is dit van groot belang.

Het overkomt de besten. Ruzie over een erfenis. Rondom de erfenis van George Michael is nog steeds een hoop te doen. Vooral zijn partner met wie hij samen woonde is het niet eens de inhoud van de erfenis.  En ook de partner van wijlen Stieg Larsson, de bekende schrijver, had geen recht op de inboedel ondanks dat ze al jaren samen leefden. Belangrijk is: Hoe kun je ervoor zorgen dat dit jou niet overkomt?

Automatisch erven?
Het maakt een groot verschil of je samen woont of getrouwd bent. Woon je samen en wil je je vermogen nalaten aan je partner met wie je samenwoont, dan moet je dit vast laten leggen bij de notaris. Dat geldt ook voor andere specifieke wensen die je hebt wanneer je komt te overlijden. Ben je getrouwd en heb je niets specifieks vastgelegd bij een notaris, dan zal het wettelijk erfrecht gelden. De nabestaande partner erft dan ‘automatisch’ op grond van deze wet.

Wat bij gemeenschappelijk eigendom?
Wat doe je als de woning en inboedel gemeenschappelijk eigendom is? Als je wilt dat dit de langstlevende partner toekomt, dan moet je een verblijvingsbeding opnemen in een samenlevingsovereenkomst. Het is goed hier een onherroepelijke volmacht aan te verbinden.

Let op bij erfbelasting
Ook voor de erfbelasting kan het verschil uitmaken of je samenwoont of getrouwd bent. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet val je als samenwoner in tariefgroep I, maar voldoe je hier niet aan dan val je in tariefgroep II en betaal je dus meer belasting over de erfenis.

Woon je samen, denk dan goed na over de  mogelijke gevolgen als één van jullie overlijdt. Voorkom onaangename verrassingen en laat belangrijke zaken vastleggen in een samenlevingsovereenkomst en testament.

Loop je tegen problemen aan omtrent de nalatenschap van je partner? Neem dan contact op met SchoeBroek advocaten & mediators.