Hoe kan je ongewenst gedrag op de werkvloer preventief tegen gaan?

Medewerkers in alle bedrijfsectoren kunnen  te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat kan van zowel collega’s, klanten of clienten zijn. Om ongewenst gedrag te voorkomen moeten er duidelijk afspraken gemaakt worden op de werkvloer.

Risico inventarisatie- en evaluatie is de beste aanpak als het aankomt op het preventief tegen gaan van intimidatie en ongewenst gedrag op het werk. Dit uit zich in het aanwijzen van een preventiemedewerker. Hij/zij dient als de ogen en de oren op de werkvloer en speelt dus een belangrijke rol in de inventarisatie en de evaluatie.

Maar wat is ongewenst gedrag dan precies?

Ongewenst gedrag komt voor in verschillende vormen:

  • verbaal (schelden, stem verheffen)
  • fysiek (geweld, vastpakken)
  • psychisch (dreigen, pesten, chanteren)
  • seksueel (ongepaste opmerkingen, aanraken, aanranding)
  • discriminatie (leeftijd, geslacht, geloof, handicap, geaardheid, functie)
  • criminaliteit (dreigementen, drugshandel, inbreuk op privacy)

Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan ongewenst gedrag op het werk?

Ongewenst gedrag kan veel los maken op de werkvloer. Zo zijn stress en het gevoel van onveiligheid veel voorkomende problemen als het aankomt op ongewenst gedrag op het werk. Dit kan PSA (psychosociale arbeidsbelasting) tot gevolg hebben waardoor mederwerkers arbeidsongeschikt kunnen worden.

Psychosociale arbeidsbelasting is een belangrijke factor bij de uitval van mensen. Maar voordat ze uitvallen, is hun productiviteit al ver van te voren onder druk komen te staan. Des te meer reden om uitgebreid aandacht aan dit probleem te besteden. Vroeg de risico’s in kaart brengen kan helpen om de juiste maatregelen te treffen en uitval te voorkomen

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Van alle vormen van ongewenst gedrag is seksuele intimidatie waarschijnlijk de vorm die het minst aan het daglicht komt. De reden hiervoor is dat er niet graag over gepraat wordt door schaamte en schuldgevoel. De gevolgen van seksuele intimidatie zijn dat werkprestaties van de werknemer afnemen en er wordt een vijandige werksfeer gecreeerd. Dit lijdt vaak tot ernstige klachten.

Wat is seksuele intimidatie nu precies? Het kan gaan om ongewenste seksuele toenadering of verzoeken om seksuele gunsten. Of om ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waarbij iemand onderwerping aan zulk gedrag expliciet of impliciet gebruikt als voorwaarde voor een baan. Of onderwerping of juist afwijzing gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van de betrokkene raken.

Heeft u te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer? Neem dan contact op met Overbeek de Meyer voor een mediation advies.