Verzuim? Zo los je het op!

Komt je opdrachtnemer afspraken niet na? Zo pak je het aan

‘Ik heb een bedrijf ingehuurd voor het aanleggen van electriciteit in mijn pand. Degene die de werkzaamheden zou uitvoeren weigert echter deze af te ronden. Wat moet ik doen om de onderhoudswerkzaamheden alsnog afgerond te krijgen?

Het zal je maar gebeuren: je geeft een opdracht aan iemand, diegene begint er aan maar weigert het af te maken. Is de opdrachtnemer dan in verzuim of niet?

Drie situaties
Er zijn drie situaties waarin iemand in verzuim is:
1. De opdrachtnemer laat weten niet te kunnen of zullen nakomen wat afgesproken is. Hierdoor is hij direct in verzuim.
2. De opdrachtnemer presteert niet binnen een bepaalde op voorhand overeengekomen termijn (bijv. 31 december 2018 16.00 uur) of de opdrachtnemer overschrijdt een fatale termijn (bijv. een betalingstermijn van 30 dagen). Ook dan hoeft u geen ingebrekestelling meer te sturen.
3. De opdrachtnemer voldoet niet aan de schriftelijke ingebrekestelling binnen de gestelde termijn en negeert dus de termijn.

Pas in verzuim als…
Verzuim treedt pas in als je als opdrachtgever eerst schriftelijk de opdrachtnemer aanmaant en hem een redelijke termijn voor nakoming geeft. Ofwel, je stuurt hem een ingebrekestelling zodat duidelijk is dat hij een laatste kans krijgt. Blijft de opdrachtnemer desondanks in gebreke, dan pas is er sprake van verzuim.

Wat is een redelijke termijn?
Maar wat is een redelijke termijn? Dit hangt helemaal van de omstandigheden af. In het voorbeeld was afgesproken dat de schilderklus binnen vier weken afgerond zou zijn. Dan is vier weken ook een redelijke termijn. Gaat het bijvoorbeeld om een betaling van een factuur waarbij geen betalingstermijn is afgesproken, ook dan wordt 30 dagen na de factuurdatum als een redelijke termijn beschouwd. Maar wat als het gaat om het bouwen van een boot, een flat of het aanleggen van een tuin? Wanneer partijen er in onderling overleg niet uitkomen, is het uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wat een redelijke termijn is.

Advies bij verzuim?
Is uw opdrachtnemer in verzuim? Neem dan contact op met uw advocaat in deventer. Wij adviseren u graag over mogelijke vervolgstappen. Als het tot een juridische procedure komt, behartigen wij graag uw belangen.