Wet vergoeding affectieschade

Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Naasten van een slachtoffer van bijvoorbeeld een ernstig arbeidsongeval hebben recht gekregen op smartengeld. Wat betekent deze wet precies?

Tot voorheen kon uitsluitend het slachtoffer van een (arbeids- of verkeers)ongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout een smartengeldvergoeding vorderen van diegene die aansprakelijk is voor zijn of haar letselschade.  Met de nieuwe wet is daar verandering in gekomen. Ook de naaste familie van het slachtoffer met ernstig letsel of nabestaanden kunnen smartengeld vorderen. Dit geldt alleen voor mensen die een nauwe band hebben met het slachtoffer. In de praktijk veelal de partner, kinderen en ouders. De wet is alleen van toepassing op ongevallen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2019.Emotionele schade
De gedachte achter de vergoeding is dat deze vorm van smartengeld zal helpen bij de emotionele verwerking van het overlijden van de naaste of het blijvende en ernstige letsel.  Vergoeding van immateriële schade kan het verdriet natuurlijk niet wegnemen, maar biedt hopelijk wel enige erkenning en genoegdoening.

Smartengeld bij ernstige blijvende invaliditeit door arbeidsongeval
Stel dat de werkgever aansprakelijk is voor een ongeval op het werk, dan kan de familie van het slachtoffer vergoeding van affectieschade vorderen. De te vorderen bedragen zijn vastgelegd in het Besluit vergoeding affectieschade en liggen tussen € 12.500,- en € 20.000,-.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw arbeidsrecht advocaat in deventer