Ontslag met wederzijdse goedkeuring

Een dienstverband kan zonder tussenkomst van rechterlijke instanties worden beeindigd. Uw werkgever of u, biedt de ander dan een ontslagvoorstel aan. Hierna is er mogelijkheid voor onderhandelingen waarop een akkoord gesloten kan worden dan is er sprake van een wederzijdse goedkeuring. Voor beide partijen scheelt dit vaak veel tijd en geld. Maar hoe gaat het nou precies in zijn werking?

Een ontslag met wederzijds goedkeuring gaat altijd gepaard met onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Zo maakt u afspraken over:

 • de datum waarop het ontslag in gaat
 • een ontslagvergoeding
 • een vrijstelling van werk met salaris behoud
 • openstaand vakantiegeld
 • openstaande vakantie dagen
 • de voorwaarden die voortvloeien vanuit het concurrentiebeding

Voor de werknemer is het belangrijk om te weten of hij/zij veiliggesteld is van een WW-uitkering.

De afspraken die worden gemaakt zullen in een overeenkomst moeten worden opgenomen. Dit noemen we ook wel een beeindigingsovereenkomst.

Voordelen van een ontslag met wederzijdse goedkeuring

 • werkgever en werknemer hebben de regie over de voorwaarden van ontslag
 • de zekerheid dat de werknemer uit dienst treed
 • helderheid over de datum van ontslag
 • helderheid over de ontslagvergoeding
 • regeling rondom loonbetaling
 • communicatief en relationeel gezien en betere manier van ontslag

Hulp tijdens het ontslag proces
Voordat uĀ het ontslag indient van uw werknemer, is het van belang dat u goede voorbereidingen treft. U moet een goed personeeldossier bijgehouden hebben die uw argumenten voor ontslag kunnen verklaren.

Na het aanbieden van het ontslagvoorstel aan uw werknemer vinden vaak onderhandelingen plaats over de ontslagvoorwaarden. Veel werkgevers besluiten om deze voorbereiding door iemand anders uit te laten voeren omdat er juridische kennis voor nodig is.

Opgelet!

Nadat de beindigingsovereenkomst is getekend mag de werknemer afhankelijk van de situatie de overeenkomst ontbinnen binnen twee of drie weken. De arbeidsrechtjuristen van Antonia Advocatuur & Mediation kunnen bij het opstellen van de beƫindigingsovereenkomst het risico verkleinen dat de werknemer zich op ontbinding beroept.