Disclaimer


 

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Paulien op 10 - Media niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Paulien op 10 - Media geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Paulien op 10 - Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Paulien op 10 - Media rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Paulien op 10 - Media

Op andere sites linken naar pagina’s van de Paulien op 10 - Media site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Paulien op 10 - Media niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Paulien op 10 - Media toestemming verleende als dat niet het geval is.Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar webmaster@paulienop10.nl

Paulien op 10 - Media
Het is te zien bij Paulien op 10
E-mailen
Info