Wat te doen als uw werkgever dreigt met ontslag?

Als werknemer heeft u te maken met de arbeidsovereenkomst die u aangaat met uw werkgever en met het CAO.

Als uw werkgever dreigt met ontlsag is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.
Samen met een advocaat kunt u inzicht vergaren hoe sterk u er juridisch voorstaat. Daarnaast kan een advocaat voor uw belangen opkomen, bijvoobeeld bij onderhandelingen in financiële zicht.

Hoe sterk u er juridisch voorstaat kan afhankelijk zijn van de voorwaarden in uw contract. Bij een arbeidscontract voor een onbepaalde tijd heeft u bijvoorbeeld meer rechtsbescherming dan bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Een werkgever mag u alleen ontslaan als hij daar een geldige reden voor heeft.
Mocht u van mening verschillen met uw werkgever, dan is het is prettig als u iemand heeft die u goed adviseert.

Schoebroek advocaten kan u adviseren en bijstaan in zulke ontslagprocedures.

Failliet? Wat nu?

Op het moment dat u een groot deel van uw bedrijfsvermogen kwijt bent kan dat een flinke tegenslag zijn. Om deze reden is het dan ook aan te raden om de hulp van een advocaat in te schakelen. Voordat u failliet verklaard kan worden moet u hier eerst een aanvraag voor doen, of uw schuldeisers doen dit voor u.

Een advocaat kan u bijstaan in dit gehele proces. Ook kan een advocaat voorkomen dat u daadwerkelijk failliet wordt verklaard.

De rechter doet uitspraken met betrekking tot faillissement.
Het kan drie kanten opgaan:

- Het bedrijf wordt failliet verklaard en verliest direct de zeggenschap en het bijbehorende vermogen.
- Het faillissement wordt omgezet in een wettelijke schuldsanering om de schulden af te lossen.
- De faillissementsvraag wordt afgekeurd, bij aantoning dat het faillissement niet reëel is.

Heb u een advocaat nodig die u bijstaat bij schuldsanering? Antonia Advocaten staat voor u klaar!

Partneralimentatie; hoe werkt het?

Wanneer u na de echtscheiding niet voldoende inkomen heeft om uzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien, heeft u recht op partneralimentatie. Bij de beschikking betreffende een echtscheiding, kan de rechter, wanneer u over onvoldoende inkomsten beschikt, ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen. 

Hier bestaat de gedachte dat partners elkaar zowel tijdens als na het huwelijk elkaar horen te steunen.

Om de hoogte hiervan te bepalen, wordt eerst gekeken naar de levensbehoefte van de (ex-) partner. Wat zou het meest ideale budget zijn om aan de benodigde levensbehoefte te voldoen? De behoefte wordt dus vastgesteld.

Daarnaast wordt de draagkracht van de levenspartner bekeken, in hoeverre kan hij/zij dit betalen?

Schoebroek advocaten denkt hierbij met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Scheiden, en dan..?

Als u gaat scheiden bevindt u zich natuurlijk een erg vervelende situatie. Het kan als een fijne ondersteuning werken als u juridische adviezen hierin krijgt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Een huwelijk kan enkel worden ontbonden door een rechter.
U kunt via verschillende wegen het scheidingsproces doorlopen.

De eerste optie is een mediator. Dit is een manier om de gevolgen van een scheiding goed te regelen, doordat partners zich verdiepen in elkaars verhaal kan er soms toch een compromis ontstaan. Er bestaat ook een risico dat levenspartners er niet uitkomen samen. Kies dus heel zorgvuldig een mediator uit die verstand heeft van zaken.  U kunt mensen die opgeleid zijn tot mediator vinden in het Mediators Federatie Kwaliteitsregister.

De tweede optie is dat er gezamenlijk een advocaat in de armen wordt genomen. Hier wordt er minder diep ingegaan op emotie en de focus ligt op het juridische/zakelijke aspect. Een advocaat maakt de juridische gevolgen inzichtelijk voor het gehele gezin en er worden afspraken vastgelegd. Samen wordt een ouderschapsplan opgesteld.

Een andere optie is dat ieder apart van elkaar een advocaat inhuurt. De advocaat zal strijden voor de belangen van zijn cliënt. Dit is voornamelijk aan te raden wanneer er écht geen overleg mogelijk is tussen beide partijen.

Juridisch advies nodig wanneer het aankomt op scheiden? Of bent u op zoek naar een van bovenstaande partijen?

Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met Antonia advocaten.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid, een situatie die u liever voorkomt. Maar als u dan tóch onoverhoopt in deze situatie belandt, is het fijn als u hier in zekere mate hulp bij krijgt.

In onderstaand artikel vindt u enige informatie over arbeidsongeschiktheid.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?
Allereerst analyseert een medisch adviseur de situatie en krijgt daarbij hulp van een medisch specialist. Zodoende beoordeelt hij wat er aan de hand is en tot welke beperkingen dit leidt.

Een arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens of u in staat bent om uw huidige werk uit te voeren of dat een alternatief passend is

Heb ik recht op een uitkering?
Bij langdurige ziekte heeft u de eerste 2 jaar recht op een uitkering; u ontvangt minimaal 70% van het salaris. Na 2 jaar verandert dit, mogelijk heeft u dan recht op een WIA-uitkering (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Het is belangrijk om u goed te laten  te laten adviseren wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Voor advies kunt u altijd contact opnemen met Schoebroek advocaten , te Deventer
.

Wat gebeurt er met de Hypotheek als mijn partner komt te overlijden?

Hypotheek Schoebroek Erfrecht

Vraagt u uzelf af of u de Hypotheek nog wel kunt betalen als uw partner komt te overlijden en twijfelt u of u wel in uw huis kan blijven wonen? Als gespecialiseerd erfrecht advocaat in Deventer helpen wij u graag verder! Lees hieronder meer.

Op wiens naam staat het huis?

Het huis is van ons samen

Wanneer u samen eigenaar bent van het huis is het verstandig om met de hypotheekadviseur naar de beste oplossing te kijken. Uw adviseur heeft namelijk inzicht of u alleen de kosten voor de hypotheek kan dragen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er erfgenamen zijn die een deel van het huis erven, maar dat is afhankelijk van hoe uw partner zijn testament heeft geregeld. Daarom heeft de adviseur een verklaring van erfrecht nodig. Dit document kunt u opvragen bij de notaris.

Het huis is van uw partner

Als u niet samen eigenaar was dan zal na het overlijden van uw partner de erfgenamen de woning erven.

Als u zelf erfgenaam bent dan is het verstandig om met de hypotheekadviseur te bespreken of u alleen de kosten van de hypotheek kan dragen.

Als u geen erfgenaam bent dan zal het huis overgedragen worden naar de mensen die wel benoemd zijn tot erfgenaam. Er zijn wel opties in het recht waarbij u toch recht hebt om in uw woning te blijven te wonen. U komt hier overigens wel alleen voor in aanmerking wanneer u zelf in de maandlasten kan voorzien.

Was u getrouwd of geregistreerd partnerschap?

Als u getrouwd was of geregistreerd partners zonder testament, dan is het afhankelijk of u in gemeenschap van goederen getrouwd was, in beperkte gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden.

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden en dus volledig in gemeenschap van goederen? Dan heeft u in de meeste gevallen het recht om in uw huis te blijven wonen. U heeft dan namelijk recht op het woondeel van uw partner. Mochten er kinderen zijn dan erven zij ook een deel, maar daar kunnen ze pas aanspraak op maken nadat u bent overleden. In dit geval heeft u dus een grote kans dat u in de woning kan blijven wonen mits u uzelf kan voorzien in de maandlasten.

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen? Dan bepaald de beginsituatie van wie het huis is. Heeft u samen het huis gekocht of was het huis van één van jullie vóór jullie gingen trouwen? Was jij de eigenaar, dan blijft het huis van jou. Was je partner de eigenaar dan is het afhankelijk van de afspraken die jullie gemaakt hebben rondom de verdeling van het huis na een overlijden.

Testament

Mogelijk heeft je partner in zijn of haar testament opgenomen dat iemand anders het huis erft na het overlijden. Toch heeft u dan ook nog rechten. U kunt bij de notaris navragen of u het recht heeft om in het huis te blijven wonen.

Restschuld

Als het zo is dat u het huis moet verkopen dan kan het zo zijn dat er een restschuld over blijft. Stel u moet nog 200.000 aflossen maar uw huis brengt nog maar 180.000 op. Dan is er een mogelijkheid dat het Waarborgsfond Eigen Woningen de restschuld afbetaald. In sommige gevallen moet u de restschuld alsnog afbetalen. Ook hier kunt u contact over opnemen met de hypotheekadviseur.

Neem als eerste contact op met uw hypotheekadviseur

Als u te maken krijgt met een overlijden en u heeft een hypotheek samen met de persoon die is overleden dan raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de hypotheekadviseur. Zo weet u direct welke zaken u moet regelen en komt u niet achteraf voor verrassingen te staan.

 

Wie krijgt het ouderlijkgezag bij overlijden?

Tegenwoordig kunnen ouders zelf bij de rechtbank laten registreren wie de voogd van hun kind wordt bij een overlijden. Het is niet noodzakelijk om dat via een notariele akte vast te leggen, het kan namelijk gewoon via een formulier.

Maar wat nou als ouders niets hebben vastgelegd en toch komen te overlijden wanneer hun kinderen nog niet volwassen zijn? De recht bepaalt wie het gezag krijgt over het kind in het geval waarbij beide ouders overlijden OF een van de ouders gezag heeft over het kind. De andere ouder, die geen gezag heeft, krijgt de voorkeurspositie om de rol als voogd van het kind op zich te nemen. De ouder zonder gezag heeft een jaar te tijd om het verzoek in te dienen, daarna vervalt zijn of haar voorkeurspositie.

De ouder die het gezag heeft over het kind kan ook via een notaris een testament op laten stellen waarin hij of zij een voogd aanwijst. De rechter zal aan de hand van het testament beslissen of de andere ouder, of voogd, het gezag krijgt over het kind.

Schoebroek advocaten is gespecialiseerd in Gezag en omgang met kinderen, en adviseert u en kan u bijstaan in de situatie waarbij u te maken heeft met een overlijden en ouderschap.

Een moestuin op je balkon!

Wij horen het vaak .. Mensen die best groene vingers hebben, maar gewoon niet de ruimte om hun hobby uit te oefenen. Laat jezelf niet beperken!Hier een lijst van de groenten die het prima doen op jouw balkon doen en welke groenten je moet vermijden.

Groenten zoals brocolli, kool, komkommers, tomaten en pompoenen zijn echte zonne groenten. Met minder dan 8 uur zon per dag zullen ze niet verbloemen, en dus ook geen vruchten geven.

Maar welke groenten kan ik dan wel kweken op mijn balkon?

Bladgroenten doen het erg goed op een plek met schaduw! Denk bijvoorbeeld aan andijvie, tuinkers en kervel. Kruiden doen het ook erg goed in de schaduw, zoals bieslook, bassicilcum of peterselie. Deze kruiden vergaan zelfs snel in de zon omdat ze dan snel uitdrogen.

Meer weetjes over jou tuin op het balkon? Check AA Living Garden

 

Een advocaat als mediator

Wanneer mensen denken aan een advocaat, denken ze al snel aan ruzie aan de rechtbank .. Alles behalve dat is waar! Wij zijn de mediator in Deventer.

Het is namelijk zo dat wij als advocaten er altijd naar streven de zaak bemiddelend tot een goed einde te brengen. Niets is meer vervelend dan een ruzie om een erfenis of een scheiding. Een zaak waarbij familieleden betrokken zijn, is direct een zaak waar relaties op het spel staan. Wij doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen.

Maar waarom heb ik dan een advocaat nodig?

Het kan inderdaad zo zijn dat het wel uitloopt tot een ruzie. Het is juist dan van belang om een rationele hulp aan uw zijde te hebben die u juridisch kan bijstaan. In veel gevallen mond dit dan uit tot alsnog bemiddelen. Het is vaker makkelijker om tot elkaar te komen met een persoon in het midden die objectief naar de zaak kijkt.

Ons specialisme in personen en familierecht maakt ons die persoon. Wij zijn de familierecht advocaat in deventer die mensen jurische ondersteuning biedt wanneer er bemiddelend geen oplossing is.

Neem contact op met Antonia Advocaten! Wij helpen u graag verder,

Familiebedrijven dichten de gaten in de Nederlandse economie

Familiebedrijven leveren in het bijzonder een hele grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Maarliefst een kwart van de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven is te danken aan het familiebedrijf. En daarbij zijn ze nog eens verantwoordelijk voor 30% van alle banen in ons land. Gemiddeld zijn er bij een fmailiebedrijf 50 werknemers in dienst.

Familieondernemingen in de business economy hebben in 2015 een omzet gedraaid van 343 miljard. Dat is 27% van de totoale omzet. Binnen de sectoren bouw, horeca en autohandel was meer dan de helft van de omzet te danken aan de familiebedrijven.

Het familiebedrijf is niet alleen belangrijk voor de omzet, maar ook voor een hoop banen binnen nederland. Om precies te zijn, 2,2 miljoen banen. In de sectoren, detailhandel, landbouw en bouw zijn meer dan de helft van de banen bij een familiebedrijf.

Vergeleken met bedrijven die niet in de familiekringen zitten zijn er relatief meer jongeren werkzaam en hebben zij meer tijdelijke contractren. Bij familiebedrijven zijn er veel vaste contracten en werken er gemiddeld genomen meer ouderen dan jongeren. Dit verschil heeft deels te maken met het grote aandel van de detailhandel en de horeca bij bedrijven die niet in de familiaire kringen zitten. Deze sectoren kennen namelijk meer tijdelijke en kortere contracten.

Voor meer informatie over bedrijfsopvolging neem contact op met Centrum voor Bedrijfsopvolging